Three Māori language institutions faced the Māori Affairs Select Committee yesterday to answer questions about how their strategies are working to carry the language into the future.

The Māori Language Commission had the first say before Māori Affairs Select Committee.

And, according to spokesperson Wayne Ngata, the agency is on the right track.

“Nō te tērā tau e ai ki te kōrero a te kaiarotakenui, pai pai pai, nā katahi anō ka eke ki tērā taumata - ka pai ka pai ka pai.”

Next was Te Māngai Pāho and according to its Chair, Eruera Prendergast-Tarena, its message to the committee it's focussed on the future and that’s digital convergence.

“He aha te wāhanga ki te reo Māori i te ao o āpōpō ki a tātou tamariki hua mokopuna, nō reira koia rā te take ka wānangahia ngā Tau kēi te heke mai, ko te mea nui kia tū tonu te mana Māori ēngari ka pēhea tana hāngai ki te ao o āpōpō.”

According to Ngahiwi Apanui, Te Taura Whiri is also looking forward and acknowledges that it needs to collaborate with the other entities.

“Kei te tipu haere i roto i te tau e haere ake nei ka noho mātou ko Te Mātāwai me Te Māngai Pāho, Whakaata Māori ki te whiriwhiri kaupapa e mahi tahi ai mātou.”

Te Mātāwai says it has a clear vision from iwi regarding te reo Māori revitalisation which is outlined in its Maiki Māori Strategy: Ūkaipō Anō Te Reo.

Te Mātāwai will receive an annual appropriation of $14.8 million, the majority of which goes directly towards much needed Māori language revitalisation investments, research, leadership and monitoring.

Te Mātāwai's goal is that there will be a million people who can speak Māori by 2040.

LIKE