The Tertiary Education Commission has sounded a warning that tertiary institutions could lose funding if Māori achievement doesn't improve.

Tertiary Education Commission Deputy Chief Executive Paora Ammunson says they want a change so courses are tailored to the needs of Māori students.

"Ko tō mātou tino whāinga kia angitū ai ō tātou tauira Māori. Āta titiro he aha ngā momo uauatanga ka pā ki ngā tauira Māori, ka mutu hurihia, tīnihia tā koutou tuku i ngā mātauranga, tō koutou ako i ō tātou tauira Māori kia angitū ai rātou."

Last year across all Universities in New Zealand completion rates for Māori students was around 80% compared with about 90% for other students.

Pohoira Hughes-Iopata, the Co-Tumuaki of the national Māori student body, Te Mana Akonga, says she supports the Tertiary Education Commission's call.

"Ka haere tonu te wā ka pēnei tonu ngā āhuatanga mō te Māori, engari kia hono te pūtea ki ēnei o ngā tono a TEC kāore e kore ka tīmata ki te kite i ētahi nekehanga i roto i ngā whare wānanga, i te mea kore rātou e pīrangi mā TEC ka tango i ētahi pūtea."

Ammunson says, it seems for most young Māori are unaccustomed to university culture.

"Kei te uaua te haere ki te whare wānanga mō te hunga ko rātou te kanohi tuatahi i roto i tō rātou whānau te haere ki reira, te hunga tauira tiaki tamariki, te hunga tauira kua roa te haere mai ki te kāinga ki te kura tini, te hunga mēnā ka āta titiro ko ngā tauira Māori ētahi ka raru i te marama tuatahi ki te whare wānanga."

He warns if tertiary institutions are unwilling to change, their funding will stop.

LIKE