The people of Tauranga Moana have buried one of their beloved kaumātua, Morehu Ngatoko Rahipere.

Huria Marae was full of mourners paying their last respects to the well-known man and while the man of the hour may have lived for 90 years.

Rahipere was an elder of Ngāti Ranginui, Ngāi Te Rangi and Ngāti Awa.

He did many things to connect and unite the iwi and region of Tauranga Moana.

He was one of the main orators for his region; he also had a PhD along with Hauata Palmer and Kihi Ngātai. It is said that they were known as the 'Sacred Three of Tauranga.'

His friends Hauata Palmer said despite his accolades, he was a peaceful person.

“He koroua hūmarie, korekau he riri i puta mai i tana waha. Ngā mea katoa i mahia ana e ia i runga i te rangimarie.”

Many gathered to mourn this esteemed leader. He leaves behind his 10 children, 40 plus grandchildren and great-grandchildren.

Palmer thanks him for all he has done in his final farewell.

“E mihi ake ra, e koro Morehu. Hoki atu ra ki ō mātua ki ō tūpuna tēnei te mihi ake ki a koe, kua waiho mokemokehia nei mātou e koe. Nō reira haere koe, hoki atu ki ō kārangarangatanga maha e tatari mai na ki a koe ki tua o Paerau.”

He was farewelled to his final resting place on Motuōpae Island by his people, to rest with his ancestors.

LIKE