Teacher shortage threatens the development of our students.

New Zealand Educational Institute members in the Bay of Plenty gathered in Whakatāne to address this and other issues.

Te Whata Tau o Putauaki principal Ripeka Lessels says it’s even worse trying to find reo Māori teachers, and the government needs to do more.

“Koinei taku wero ki te kāwanatanga kia tere te homai moni ki ngā kaiako kia mōhio ai ngā kaiako katoa ahakoa mā, ahakoa Iniani ahakoa te aha te whakaako i wā tātou tamariki.”

The teachers and principals are members of NZEI, one of their main issues is the shortage of reo Māori speaking teachers.

MP Kelvin Davis says $9 million has been allocated to the teacher shortage issue, however, their concern is how much of that money is going to address the issue of Māori speaking teachers.

“Tētahi o a mātou āwangawanga mō te mātauranga Māori ko te tokoiti o ngā kaiako Māori. Nō reira ka mahia mātou i wētahi o aua pūtea hei rapu i ngā kaiako Māori, hei whakapakari hoki i ngā pūkenga reo Māori o ngā kaiako.”

Lessels also adds they are feeling the strain as she is trying to find more teachers for her school in Kawerau.

“E rua waku kaiako he kairīwhi i tēnei wā. Kai te kimi haere ahau i ētahi kaiako hei whakakī i ngā tūnga kei roto i taku kura. Kārekau he kaiako.”

She also says that this issue is affecting the development of our Māori children at Māori schools and mainstream schools as well.

“Kaua ko ngā ingoa, me tīmata pea i ngā ingoa engari arā noa atu ngā kōrero e hāngai ana ki te mokopuna, ko tana whakapapa, ko wana kōrero tuku iho, ko wana awa, ērā mahi ngā korero a te rohe a aua tamariki rā.”

LIKE