Ngahuia Te Awekotuku is the first Māori woman to be awarded the title of Professor Emeritus by Waikato University.

She's had a long, illustrious career, was the first Māori woman to earn a PhD in NZ, she's lectured generations of students, served her iwi and is recognised as a champion for Māori and lesbian rights.

The university's Deputy Māori Vice Chancellor Sarah-Jane Tiakiwai says she is well deserving of the honour.

“She's the first Māori woman to achieve this goal so it's a significant day. Not just for us of Waikato University, but for all Māori.”

Professor Pou Temara says her list of achievements is a long one.

“Ka uru ia ki ngā mahi katoa, ki ngā momo kaupapa katoa, te tukituki i te kāwanatanga, te kōrero i ngā tika ā te Māori, ngā tika a te wahine. He nui ngā pūmanawa o te wahine nei.”

It’s a testament to what Māori women can achieve.

LIKE