The country’s largest treaty settlement could still be a long way off as a series of hui between the Minister for Treaty Negotiations Andrew Little and the people of Ngāpuhi wrapped up over the weekend.

The minister presented an evolved model proposing a commercial redress entity and a separate cultural redress entity. But he says there’s uncertainty around how urban, kaumātua and the Rūnanga o Ngāpuhi are represented.

“Representation has to start at the hapū level. The representation of the hapū goes to the regional, and then we have taiwhenua groupings of hapū who will negotiate directly with the Crown.”

Te Kotahitanga’s Pita Tipene says the model wasn’t widely accepted.

“I te mutunga i te whakahē te nuinga i te kaupapa i wharikihia e te minitā me te tima. Ko ahau tētahi anō e noho ana i tana taha.”

Tipene also says the minister needs to listen to hapū.

“Ko te whakautu a ngā hapū; ‘āwhina mai i a mātou ki te whakatū i tēnei whare mai i te pūtake tae noa atu ki te tuanui. Kaua e timata mai i te tuanui, ka heke mai ki te pūtake. E hē ana tēnā whakahaere. Nā reira, āe, e whakaae ana te minitā.” 

LIKE