Waka Taiao is a programme that fuses, astronomy, sport and science in a Māori education framework.

The programme is set  to be delivered to schools across Auckland,       

Māori astronomy expert Rereata Maakiha says the goal of the programme is sharing traditional knowledge with students. 

"Ka mōhio ngā tamariki, ā te wā ka mōhio rātou ki te tirotiro ki te rangi, tiro ki te whenua, whakarongo ki ngā tangi a ngā manu, tiro ki te moana, ngā terenga o ngā ika.

"Ka mōhio rātou ngā takahuringa o te ao." 

Makiha says there is a huge demand for programmes such as this. 

"I kī mai horekau a rātou nei whare ruma pūtaiao hei ako i tēnei mea te pūtaiao. 

"Ka tirohia mātou ki tētahi waka me tae mātou te hari ki ngā kura ma reira ka whakaurua ngā akoranga mō te pūtaiao Māori."

Mātātoa is running the programme with funding support from Te Puni Kōkiri who says this programme is part of a strategy to help preserve ancient knowledge.

Makiha says they are currently fighting to have traditional knowledge recognised under the Ministry of Education.

"Te pakanga nei ki te kāwanatanga kia whai hua ai ngā tamariki e ako ana i te mātauranga Māori i roto i te ao pūtaiao kia whiwhi tohu ai rātou i raro i te tohu o te NCEA." 

The end goal is to preserve traditional Māori knowledge in a forever evolving world.

LIKE