A new approach brings new hope with the government establishing a new agency to manage the country's fisheries.

Jamie Tuuta, Chair of Te Ohu Kaimoana says it looks to a collaborative, working relationship with the NZ Fisheries unit and hopes it also signals a change of attitudes to Māori fishing rights.      

“Kua kite ake mātou e aro ake ana  te minita kia mātou te Māori me ā mātou take. Ā tōna wā ka kite mātou i ngā hua o te mahi tahi, me tēnei tari, me tēnei kāwanatanga hōu.”

In his address at the launch of NZ Fisheries, Chairman of Te Ohu Kaimoana, he spoke clearly to the minister in charge of this sector to ensure that the mistakes of the previous government were not repeated.

“I roto i ēnei kōrerorerotanga, ko ta mātou kōrero me te minita kia ū kia mau a ia me tēnei tari hou ki ngā mātāpono o te whakaaetanga i waenga i a mātou me te Karauna ka tahi. Ka rua kia whai take tēnei mea te mahi ngātahi o te iwi Māori me te Karauna mō ngā tini a Tangaroa.”

However just last week, CEO of Te Ohu Kaimoana, Dion Tuuta put out a press release in a response to claims in a book on quota management that the Māori fisheries settlement is creating barriers to businesses who want to acquire more quota.

It’s an issue Tuuta says is at the forefront of future talks between Te Ohu Kaimoana and the government.

“Ki a mātou ko te QMS te tauira mō te ao whānui. Nō reira ki a mātou, ki a tātou tahi te mahi nui te whakapai ake te whakapiki ake i ngā āhuatanga o te QMS.”

Despite the facelift, it’s hoped that the unit will embody the aspirations of Māori but also for the benefit of all New Zealanders.

LIKE