Te reo Māori is spoken at Maungatapu Primary School, but they want more te reo Māori teachers.      

According to Hine Anderson, head of the rumaki unit at Maungatapu Primary School, Tauranga is desperate for more te reo Māori teachers.

“Mēnā ko tō tātau hiahia ko te whakaora anō i tō tātau reo me whakauru ko ngā mahita e mōhio ana ki te kōrero Māori ki te whakaako i wā tātou tamariki i roto i te reo, mā te reo.”

There are currently over 500 students at Maungatapu Primary School and roughly a quarter is part of the bilingual unit.

Anderson is wanting more Māori to be used across the school however they will need more teachers who can speak Māori.

“He whakatenatena pea i wa tātou ake, i a tātou Ngai Māori, kia kaha ki te kuhu ki ngā whare wānanga ki te ako ki te haere ki te ako i ō rātou reo kia puta mai ai ki te āwhina i wā tātou mokopuna. Tae atu hoki ki wa tātou kōhanga reo.”

However, she says teachers are trying their best and are wanting to learn the language to incorporate it more into their teachings.

“I roto anō i tērā kai te kaha ngā māhita Pākehā ki te ako haere i ētahi kupu, ētahi rērenga kōrero kia taea ai e rātou te kōrero Māori āe. Ka kōrero Māori atu ki a rātou ka whakautu Māori mai rātou nā reira kai te kite atu i tō rātou hikaka ki te ako i to tātou reo.”

They hope to make knowledge of te reo Māori universal a reality rather just a dream.

LIKE