Ngāti Kahungunu's Kia Eke language strategy was launched in 2013 with an ambitious goal for the whole iwi to be able to speak te reo by 2027.

Ngāti Kahungunu play host to several big events each year to inspire more of the iwi to learn the language.

Spearheading that is Jeremy Tātere MacLeod who has been involved in language revitalisation with iwi for the past eight years. 

"Kua eke te Kura Reo o Kahungunu ki tōna tau tuarima i te tau kua pahure ake nei. 

"Kua eke tēnei ki tōna tau tuatoru ko wā mātou pīki hui koirā te whakatutukitanga nui."

There are three focus points for the strategy. 

1. To inspire those who are yet to learn

2. To develop those already speaking the language 

3. To keep influencing key influencers to continue their work in their communities. 

With the strategy now five years old, Te Karere asked him what his aspiration was for the future. 

MacLeod says he hopes reo strategies won't be needed.

"He wā tōna ka taea tēnei te whiu ki te ipupara. 

"Kua kore tātou e mate te whakatū rautaki kōrero Māori. 

"Koirā taku wawata."

The next event, Te Kura Reo o Kahungunu is set to run in October.

LIKE