It all started when the owner of Fush, Christchurch's bilingual fish and chip shop, decided to create a bi-lingual menu to promote and normalise te reo Māori. 

Buoyed by the response and feedback, Māori language night classes were organised. At one class alone, around 600 turned up on a cold chilly night. 

Owner Anton Matthews says Christchurch has come out en masse to learn te reo Māori.

 

"Ko tēnei reo ko te reo kōhanga me kī kua hoki atu ki te ōrokohanga o te reo, ko ngā kupu e taea ana e te hapori te whakamahi ia rā ia rā."

 

Fush have ran three classes so far. 

Matthews says he's surprised by the number of people hungry to learn the language, and eat some food with it.

 

"I te pō Mane kua taha ake nei i tae mai te tini me te mano kei te takiwā o te 600 tangata i tae mai ki te ako i te reo Māori."

 

The Matthews family say it's all part of sharing the love of the language and Māori worldview. 

Fush is extending the opportunity to learn some te reo to the wider public of Christchurch. 

Matthews says everyone is getting something out of it, even though classes are only for an hour each week.

 

"Kua hīkina te mānuka, kei te kī mai te iwi kei te hiahia rātou ki tēnei momo kaupapa ko te painga atu tēra mō tō tāua reo Māori haere ake nei nē."

 

Matthews has also had many enquiries about the language class from people around the country and is now looking into a plan to take the class on the road.

LIKE