1080 is only feasible option to eradicate pests destroying our native forests and endangered species.

That's the line from a high-ranking Department of Conservation official, Hohepa Harawira, in response to a viral social media campaign being waged against 1080 drops.              

"I roto i ngā tau kua pahure ake, he maha ngā kairangahau kua āta titiro ki ētahi atu aronga whakamua huarahi pai ki te wahkakore i ngā kararehe.

"Koirā te kaupapa, ko ngā kararehe kino kei te tāmia i ngā taonga o a tātou mātua tīpuna." 

But there are lots of people who are anti-1080 and say it is getting into waterways and killing more than just possums. 

The Department of Conservation says they are aware of the concerns, however, 1080 is the only poison that can do the job of pest control effectively. 

Harawira also says they are also looking at the ways 1080 is placed to ensure it is done appropriately. 

"Ko te whakatakoto pea te tino raru kia rātou kei te whakahē, kei te whakatū i ngā mea hopu i ngā paihamu, wērā mea.

"Engari ko ētahi o ngā maunga wērā ngā pari kāore e pai te tuku te tangata ki wērā o ngā wāhi." 

For now, 1080 will continue to be used by the Department of Conservation until a better option can be found to ensure the forests and its treasures remain protected.

LIKE