Full Season
Stream on TVNZ OnDemand
Favourite

Pokémon XYZ

Stream on TVNZ OnDemand

Pokémon XYZ – Season 19, Episode 47

G Satoshi and friends allow their Pokemon to say goodbye to one another.

Pokémon XYZ Episodes