Beyblade Burst | Thursday 25 May

Series 1, Episode 12
channel:tv2
21:28 | G

Shield Crash Menace! Valt's battle against Wakiya continues. Shu takes on Orochi Ginba.

Stream Pokemon XY

play

Pokemon XYZ

Friday 16 Dec 2016

Pokemon XYZ - Friday 16 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Thursday 15 Dec 2016

Pokemon XYZ - Thursday 15 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Wednesday 14 Dec 2016

Pokemon XYZ - Wednesday 14 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Tuesday 13 Dec 2016

Pokemon XYZ - Tuesday 13 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Monday 12 Dec 2016

Pokemon XYZ - Monday 12 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Friday 9 Dec 2016

Pokemon XYZ - Friday 9 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Thursday 8 Dec 2016

Pokemon XYZ - Thursday 8 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Wednesday 7 Dec 2016

Pokemon XYZ - Wednesday 7 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Tuesday 6 Dec 2016

Pokemon XYZ - Tuesday 6 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Monday 5 Dec 2016

Pokemon XYZ - Monday 5 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Friday 2 Dec 2016

Pokemon XYZ - Friday 2 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Thursday 1 Dec 2016

Pokemon XYZ - Thursday 1 Dec 2016
play

Pokemon XYZ

Wednesday 30 Nov 2016

Pokemon XYZ - Wednesday 30 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Tuesday 29 Nov 2016

Pokemon XYZ - Tuesday 29 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Monday 28 Nov 2016

Pokemon XYZ - Monday 28 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Friday 25 Nov 2016

Pokemon XYZ - Friday 25 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Thursday 24 Nov 2016

Pokemon XYZ - Thursday 24 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Wednesday 23 Nov 2016

Pokemon XYZ - Wednesday 23 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Tuesday 22 Nov 2016

Pokemon XYZ - Tuesday 22 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Monday 21 Nov 2016

Pokemon XYZ - Monday 21 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Friday 18 Nov 2016

Pokemon XYZ - Friday 18 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Thursday 17 Nov 2016

Pokemon XYZ - Thursday 17 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Wednesday 16 Nov 2016

Pokemon XYZ - Wednesday 16 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Tuesday 15 Nov 2016

Pokemon XYZ - Tuesday 15 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Monday 14 Nov 2016

Pokemon XYZ - Monday 14 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Friday 11 Nov 2016

Pokemon XYZ - Friday 11 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Thursday 10 Nov 2016

Pokemon XYZ - Thursday 10 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Wednesday 9 Nov 2016

Pokemon XYZ - Wednesday 9 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Tuesday 8 Nov 2016

Pokemon XYZ - Tuesday 8 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Monday 7 Nov 2016

Pokemon XYZ - Monday 7 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Friday 4 Nov 2016

Pokemon XYZ - Friday 4 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Thursday 3 Nov 2016

Pokemon XYZ - Thursday 3 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Wednesday 2 Nov 2016

Pokemon XYZ - Wednesday 2 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Tuesday 1 Nov 2016

Pokemon XYZ - Tuesday 1 Nov 2016
play

Pokemon XYZ

Monday 31 Oct 2016

Pokemon XYZ - Monday 31 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Friday 28 Oct 2016

Pokemon XYZ - Friday 28 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Thursday 27 Oct 2016

Pokemon XYZ - Thursday 27 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Wednesday 26 Oct 2016

Pokemon XYZ - Wednesday 26 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Tuesday 25 Oct 2016

Pokemon XYZ - Tuesday 25 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Monday 24 Oct 2016

Pokemon XYZ - Monday 24 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Friday 21 Oct 2016

Pokemon XYZ - Friday 21 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Thursday 20 Oct 2016

Pokemon XYZ - Thursday 20 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Wednesday 19 Oct 2016

Pokemon XYZ - Wednesday 19 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Tuesday 18 Oct 2016

Pokemon XYZ - Tuesday 18 Oct 2016
play

Pokemon XYZ

Monday 17 Oct 2016

Pokemon XYZ - Monday 17 Oct 2016

Watchlist

Copyright © 2017 TVNZ Ltd